Srimad Bhagavad Gita – శ్రీమద్భగవద్గీత

శ్రీ గీతా ధ్యానం
 ప్రథమోఽధ్యాయః – అర్జునవిషాదయోగః
ద్వితీయోఽధ్యాయః – సాంఖ్యయోగః
తృతీయోఽధ్యాయః – కర్మయోగః
చతుర్థోఽధ్యాయః – జ్ఞానయోగః
పంచమోఽధ్యాయః – సన్న్యాసయోగః
షష్ఠోఽధ్యాయః – ధ్యానయోగః
సప్తమోఽధ్యాయః – జ్ఞానవిజ్ఞానయోగః
అష్టమోఽధ్యాయః – అక్షరబ్రహ్మయోగః
నవమోఽధ్యాయః – రాజవిద్యా రాజగుహ్యయోగః
దశమోఽధ్యాయః – విభూతియోగః
ఏకాదశోఽధ్యాయః – విశ్వరూపదర్శనయోగః
ద్వాదశోఽధ్యాయః – భక్తియోగః
త్రయోదశోఽధ్యాయః – క్షేత్రక్షేత్రజ్ఞవిభాగయోగః
చతుర్దశోఽధ్యాయః – గుణత్రయవిభాగయోగః
పంచదశోఽధ్యాయః – పురుషోత్తమయోగః
షోడశోఽధ్యాయః – దైవాసురసంపద్విభాగయోగః
సప్తదశోఽధ్యాయః – శ్రద్ధాత్రయవిభాగయోగః
అష్టాదశోఽధ్యాయః – మోక్షసన్న్యాసయోగః
శ్రీ గీతా మాహాత్మ్యం

error: Stotra Nidhi mobile app also has this content.