Sri Pragnya Vivardhana Karthikeya Stotram – శ్రీ ప్రజ్ఞా వివర్ధన కార్తికేయ స్తోత్రం

You may also like...

1 Response

  1. సుబ్రహ్మణ్య నరేంద్ర says:

    అద్భుతమైన స్తోత్రం. మంచి తెలివితేటలు వృద్ది చేసే స్తోత్రం. ధన్యవాదాలు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *