Category: 108

Sri Shiva Ashtottara satanamavali – శ్రీ శివ అష్టోత్తర శతనామావళిః

ఓం శివాయ నమః | ఓం మహేశ్వరాయ నమః | ఓం శంభవే నమః | ఓం పినాకినే నమః | ఓం శశిశేఖరాయ నమః | ఓం వామదేవాయ నమః | ఓం విరూపాక్షాయ నమః | ఓం కపర్దినే నమః | ఓం నీలలోహితాయ...

Sri Durga Ashttotara satanamavali 2 – శ్రీ దుర్గాష్టోత్తరశతనామావళిః 2

ఓం దుర్గాయై నమః | ఓం శివాయై నమః | ఓం మహాలక్ష్మై నమః | ఓం మహాగౌర్యై నమః | ఓం చండికాయై నమః | ఓం సర్వజ్ఞాయై నమః | ఓం సర్వలోకేశాయై నమః | ఓం సర్వకర్మఫలప్రదాయై నమః | ఓం సర్వతీర్థమయాయై...

Sri Durga Ashtottara satanamavali 1 – శ్రీ దుర్గాష్టోత్తరశతనామావళిః 1

ఓం సత్యై నమః | ఓం సాధ్వ్యై నమః | ఓం భవప్రీతాయై నమః | ఓం భవాన్యై నమః | ఓం భవమోచన్యై నమః | ఓం ఆర్యాయై నమః | ఓం దుర్గాయై నమః | ఓం జయాయై నమః | ఓం ఆద్యాయై...

Sri Subrahmanya Ashtottara Satanamavali – శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య అష్టోత్తరశతనామావళిః 

ఓం స్కందాయ నమః | ఓం గుహాయ నమః | ఓం షణ్ముఖాయ నమః | ఓం ఫాలనేత్రసుతాయ నమః | ఓం ప్రభవే నమః | ఓం పింగళాయ నమః | ఓం కృత్తికాసూనవే నమః | ఓం శిఖివాహనాయ నమః | ఓం ద్విషడ్భుజాయ...

Sri Vighneshwara Ashtottara satanamavali-శ్రీ విఘ్నేశ్వర అష్టోత్తర శతనామావళిః

ఓం వినాయకాయ నమః | ఓం విఘ్నరాజాయ నమః | ఓం గౌరీపుత్రాయ నమః | ఓం గణేశ్వరాయ నమః | ఓం స్కందాగ్రజాయ నమః | ఓం అవ్యయాయ నమః | ఓం పూతాయ నమః | ఓం దక్షాయ నమః | ఓం అధ్యక్షాయ...

Sri Lalitha ashtottara satanamavali – శ్రీ లలిత అష్టోత్తర శతనామావళి

ఓం-ఐం-హ్రీం-శ్రీం | రజతాచలశృంగాగ్రమధ్యస్థాయై నమో నమః | హిమాచలమహావంశపావనాయై నమో నమః || ౧ || శంకరార్ధాంగసౌందర్యలావణ్యాయై నమో నమః | లసన్మరకతస్వచ్ఛవిగ్రహాయై నమో నమః || ౨ || మహాతిశయసౌందర్యలావణ్యాయై నమో నమః | శశాంకశేఖరప్రాణవల్లభాయై నమో నమః || ౩ || సదాపంచదశాత్మైక్యస్వరూపాయై నమో...

error: Stotra Nidhi mobile app also has this content.